Home

Zoals de KLM aan World Business Class passagiers Delfts blauwe huisjes van bijzondere Nederlandse gebouwen cadeau doet, geeft de Holland America Line haar gasten Delfts blauwe tegels in diverse soorten en maten, dit als onderdeel van het zogeheten Mariner Society Rewards Program.

Het precieze aantal tegels dat ooit in opdracht van de Holland America Line is gemaakt, was aanvankelijk niet bekend omdat de maatschappij daarvan geen deugdelijke administratie heeft bijgehouden. Het in samenwerking met wereldwijde verzamelaars in gang gezette inventarisatie-onderzoek naar de tegel-edities van Royal Goedewaagen is inmiddels afgerond. De sinds 1982 in Drenthe (Nieuw-Buinen) gevestigde fabriek bracht in de afgelopen 60 jaar de meeste tegels uit. Mede op basis van het onderzoek is het aantal door de Holland America Line uitgebrachte tegels thans vastgesteld op 325 stuks; u ziet alle tegels op deze website. Daarnaast zijn door aanverwante organisaties naar schatting 70 tegels uitgegeven.

Mijn verzameling bestaat op dit moment uit 386 tegels en 7 tegeltableaus. De verzameling is opgebouwd door middel van aankopen op veilingsites als Ebay, Marktplaats, Etsy, Bonanza en Catawiki, het bezoeken van verzamelbeurzen, oproepen in de krant en schenkingen.

In beginsel vindt rond iedere eerste dag van de maand een update plaats met nieuwe aanwinsten of nieuws.

Afbeelding van de maand december: tegelwand in de lobby van Pier 40, de voormalige terminal van de Holland America Line aan de westkant van Houston Street in New York. Pier 40 was oorspronkelijk één van de vijf “vinger” pieren (genummerd 37 tot en met 41) die eigendom waren van de stad New York. In 1956 kondigde de stad een plan aan om de vijf pieren samen te voegen tot één grote passagiers- en vrachtterminal ten behoeve van de schepen van de Holland America Line. De bouw begon in 1958 en de terminal werd geopend in 1962. De maatschappij heeft Pier 40 gebruikt tot 1974. De laatste keer dat wij Pier 40 bezochten was in 2012, maar de pier was niet toegankelijk in verband met de schade die hurricane Sandy had aangericht.

De enorme tegelwand van maar liefst 276 tegels met een omvang van circa 8,5 x 4,5 meter is een creatie van kunstenaar Frank Nix (1934-2008) uit 1963. De wand toont de kaart van Europa met de havens die de schepen van de Holland America Line destijds bezochten, de vier schepen die de naam Rotterdam droegen, en daarnaast verwijzingen naar nationale symbolen: de Big Ben in Londen, een Hollandse windmolen, de Duitse adelaar, het Atomium in Brussel en de Eiffeltoren in Parijs.

Klaas Krijnen, voorzitter van “Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam”, zond mij een artikel in het dagblad Cobouw van oktober 1963, en nadere informatie over het tableau van de weduwe van Frank Nix. U vindt dit terug in het menu News. Een interessant artikel van oud-HAL medewerker Pieter van Vliet over Pier 40 is te vinden in de HALlo (het verenigingsblad van Vereniging de Lijn) van 2010, 22e jaargang editie 3 mei/juni.

De expositie van mijn verzameling in de Seattle Lounge op 4 oktober heeft geresulteerd in diverse nieuwe aanwinsten. Eén daarvan is de ovale tegel van de wereldreis van het ms Amsterdam in 2014. Zie het menu News.

Volgende update: 1 januari 2020.